Na kogo nałożony jest obowiązek posiadania urządzenia fiskalnego

Od kilku lat nieustannie słyszymy o konieczności posiadania przez rozmaite branże urządzeń fiskalnych.

Po mocno protestującej grupie taksówkarzy do zawodów, które mają obowiązek posiadania kas dołączyli między innymi lekarze i prawnicy.

Prowadząc działalność gospodarczą, aby mieć pewność, czy jesteśmy obowiązani do posiadania takiego urządzenia, zajrzeć będziemy musieli do obowiązujących w tym zakresie ustaw.

Obowiązek posiadania urządzeń fiskalnych, a więc prowadzenia ewidencji przy pomocy kas fiskalnych nałożony i określony został rozporządzeniem Ministra Finansów z 29 listopada 2012 roku.

Dotyczy ono: – podatników, którzy świadczą usługi na rzecz osób fizycznych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej lub też rolników ryczałtowych.

– podatników, których kwota obrotu z poprzedniego roku podatkowym była wyższa niż 20 tysięcy złotych, – podatników, którzy w roku poprzednim osiągnęli obrót na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, czy też na rzecz rolników ryczałtowych kwoty powyżej 20 tysięcy złotych.

– podatników, którzy po 31 grudnia 2012 roku zaczęli osiągać już obrót i jest on przewidywany na obrót, który przekroczy 20 tysięcy złotych w następującym roku podatkowym.