Kasy fiskalne w e-sprzedaży

Jeśli dany przedsiębiorca prowadzi swoją działalność za pośrednictwem Internetu, podlega tym samym przepisom, jakie obowiązują każdego przedsiębiorcę posiadającego firmę prowadzoną w sposób tradycyjny. Sprawdzić jednak musi, a w zasadzie powinien, czy towary, usługi lub czynności jakie oferuje nie podlegają zwolnieniu dotyczącemu kas fiskalnych i ewidencjonowania. W sprzedaży internetowej zwolnienia dotyczą dostawy towarów oraz świadczenia usług w systemie wysyłkowym.

Warunek zasadniczy jednak brzmi, iż zapłata za owe czynności oraz / lub towary dokonana została w całości za pośrednictwem poczty, banku albo SKOK (Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa). W kategorii świadczenia usług znajdują się rozmaite dziedziny, w tym i usługi elektroniczne, także hosting witryn internetowych, oprogramowanie, gry, e-booki, etc. Nawet jeśli podatnik korzysta ze zwolnień, zobligowany jest jednak do prowadzenia ewidencji uwzględniającej informacje o nabywcy i konkretnych usług, czy czynności jakie dokonane zostały na jego rzecz.