Kasa fiskalna a obca waluta

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy istnieje możliwość prowadzenia sprzedaży w walucie obcej, czyli innej niż polski złoty. Opcja ta oczywiście możliwa jest bez najmniejszego problemu pod warunkiem, iż przedsiębiorca taki zaopatrzy się w odpowiednią do tego celu kasę fiskalną. Jaka powinna być zatem kasa do podobnych czynności? Na jej wyposażeniu musi znaleźć się funkcja, która umożliwia dokonania przeliczenia kursu walut. Co w tym temacie mówi ustawodawca? Przewiduje on, że kasa fiskalna posiadać winna funkcje, które umożliwiają użytkownikowi tej kasy dokonać zmiany waluty, w której rejestruje się sprzedaż, także jej skrótu i zaprogramowanie zmiany z wyprzedzeniem, tzn.

z określeniem daty oraz czasu zmiany. Po drugie kasa musi mieć wbudowaną funkcję umożliwiającą zapisanie daty, godziny oraz minuty w jakiej rozpoczęte zostało prowadzenie rejestracji sprzedaży w walucie zmienionej w pamięci kasy. Ostatnim warunkiem jest funkcja przeliczenia kwoty łącznej sprzedaży brutto na inne waluty. Wynik przeliczenia musi zostać przedstawiony na paragonie fiskalnym.